Om PodCoast

PodCoast är en mötesplats för intresserade av poddar i alla dess former, vare sig du är producent, tekniker, lyssnare, medverkande, bara nyfiken och så vidare. Syftet är att samlas för att dela kunskap med varandra om podcasting och det görs både på nätet och genom knytkonferensen som hålls i Göteborg.

PodCoast är självständig fortsättning på konferensen WebCoast, som gick av stapeln under ett antal år i början av 2010-talet och som kretsade kring sociala medier och webb. 

Vi som arrangerar konferensen har valt att göra det som en icke- vinstdrivande förening där medlemmarna jobbar ideellt med eventet. 

Kontaktar oss gör du på

Styrelsen för föreningen som driver PodCoast består av

  • Per Olof Arnäs
  • Lena Göthberg
  • Maria Hagman
  • Martin Lindeskog
  • Joakim Berndes